Welkom op mijn website!

Het keramiekatelier bevindt zich in de wijk Lewenborg van de stad Groningen. U bent van harte welkom voor een bezoek, na een telefoontje of op goed geluk.